logotype

Program festivalu FF Mistřín 2017

13. 7. Čtvrtek  
18:00  ZŠ Otevření výstav - Lidové ornamenty a svatební kroje ve Svatobořicích-Mistříně
(M. Vašíčková, manželé Sedláčkovi)
    Výstavy se dělí na dvě části. V první navazují na seminář a uvedení knihy R.
Marady zabývající se lidovými ornamenty ve Svatobořicích- Mistříně. Součástí
výstavy při otevření bude ukázka malování žúdra. Druhou část tvoří výstava
svátečních lidových oděvů nošených ke svatebnímu obřadu.
   
14. 7. Pátek  
19:00  areál Idem svícu zazpívat, vlastně nachystat (J. Gajda)
    Úvodní pořad MS, který navodí atmosféru scházení na svícu
a otevře tak první festivalový den. Cíl pořadu je podpořen i doplňkovou
přehlídkou svícových gulášů nabídnutou divákům k hodnocení.
Účinkující: MS Svatobořice – Mistřín
19:30-21:00  areál Můj milý deníčku (M. Varmužová, K. Vašíčková)
    Pořad ukazující význam lásky ve světě dětí. Od prvotní mateřské, přes
sourozeneckou, kamarádskou, až po odraz ze světa dospělých v udatném
osvobozování zakletých princezen či nesmělé škádlení a „objevování“ druhého
pohlaví.    
Účinkující: Podkověnka, Krušpánek, Malá nivnička a Malučká nivnička z Nivnice, Kyjovjánek.
21:00-23:00  areál O lásce s láskou (J. Petrú, J. Martykán)
    Hudební ztvárnění emocionálního rozpoložení našich předků v okamžicích
milostných vzplanutí i zklamání.        
Účinkující: Ženský sbor Rezedky, Ženský sboreček z Dubňan, MS Svatobořice-
Mistřín, MS Boršov, Jiří Petrú s dcerami Janou a Bohdanou, CM Vonica
z Krumvíře, Varmužova CM, CM Dúbrava z Dubňan
23:00-02:00  areál Beseda u cimbálu s Varmužovou cimbálovou muzikou
   
15. 7. Sobota  
14:00  areál Lidový jarmark (H. Kotásková)   
    Prezentace lidových řemeslníků a jejich výrobků.
15:00  areál Toš vitajte a okoštujte! (ŽS Rezedky)
    Posezení s přáteli, spojené s ochutnávkou svatebních koláčků.
Účinkují: ŽS Rezedky, Kovářovan.
17:00   Krojovaný průvod obcí
    Od KD do areálu Jednoty Orel.
17:45-18:25  areál Zahájení festivalu s přehlídkou svatebních krojů
    Účinkují: hosté festivalu, krojované svatební páry zúčastněných souborů.
18:30-20:00   areál Za horama dědina (T. a D. Karští)
    O své trampoty i radosti spojené s láskou se podělí soubory z jiných regionů.
Účinkují: starší Danaj, Ekonom Bratislava, Klas Kralice, Kovářovan, FS Cifra.
 20:30-22:15  areál Svatba na kyjovském Dolňácku (J. Martykán)
    Svatební zvyky v podání souborů kyjovského Dolňácka.
Účinkují: Lúčka Svatobořice-Mistřín, Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín,
Soubor Mistřín, Omladina Vacenovice, Dúbrava Dubňany, Ženský sbor
Drmolice Dubňany.
22:30-23:45  areál Letí smetí (E. Ornstová)
    Kompozice nejlepších představení pražského tanečního divadla BUFO, což znamená BUdoucnost FOlkloru.
Účinkují: Taneční divadlo BUFO.
24:00-02:00  areál Sólo svaďba!
    Taneční zábava s dechovou hudbou.            
Účinkují: DH Svatobořáci.
     
16. 7. Neděle  
11:00-12:00  kostel A. Michna – Loutna česká (P. Varmuža)
    Soubor třinácti hudebních skladeb od českého barokního skladatele Adama Michny z Otradovic z roku 1653.
Účinkují: K. Varmužová, M. Marholt a komorní orchestr
15:00-16:00  areál Koncert Dechové hudby Bojané z Dolních Bojanovic
16:00-17:30  areál Koncert DH Mistříňanka k jejímu 50. výročí (K. Neduchal)
17:45-18:45  areál Ekonom Bratislava
    Galaprogram předního slovenského souboru.
19:00   areál Závěr festivalu
     

Součástí festivalu bude přehlídka a degustace bílých, červených a růžových vín.
Budou otevřeny výstavy „Lidové ornamenty“ (keramika, sklo, dřevo a nástěnná malba)
a „Svatební kroje“, varianty lidového oděvu používané při svatbách.

Pokud chybí odkaz na účinkujícího, pošlete zprávu na mail v kontaktech.

Změna programu vyhrazena!
© 2022  FF MISTŘÍN 2017 | Folklórní festival MISTŘÍN 2017  All rights reserved.
globbers joomla templates
Powered by GazdaSystems