logotype

Historie festivalu

X. Mezinárodní folklorní festival Mistřín 2013

25. - 28. července 2013

Festivalu se zúčastnili:

 1. Místní národopisné soubory: Podkověnka, Krušpánek, Varmužova cimbálová muzika, Mužský sbor, DH  Svatobořáci,  Slovácký  krúžek,  Slovácký  soubor  Lúčka,  chrámový sbor  Amatores  Musicae  Antiquae,  DH  Mistříňanka,  Mladá  cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína.

 1. Regionální soubory: Dětská CM při ZUŠ Dubňany, Dance Ranch, Jiří Zonyga & Větry z jihu, Neřež, Kordulka, Kyjovánek, Krahulíček, Zpěvulenky, Jura Petrů, V Karanténě, MaTýsek, Demižón Strážnice, CM Demižón, Salajka Dambořice, Ženský sbor Děvčata z Dambořic, Omladina Vacenovice, Vacenovský mužský sbor Od Lip, CM Kapric, CM z Milotic, Sboreček z Dubňan, Dětský sbor při ZUŠ Dubňany, Dětská CM při ZUŠ Dubňany, Marýnka Vracov, BROLN, verbíři ze Slovácka.

 2. Zahraniční soubory: Detská  ľudová  hudba Brezinka,  Ľudová  hudba  Brezina,  Výtvarný  krúžok Maderánek,  Leváranek,  Všetečníci,  FS  Trnafčan, DH  Májovanka  (vše Slovensko), Ansamblulfolkloric ŠIRIANA (Rumunsko).

 

Pořadatelem festivalu Obecní kulturní dům Svatobořice-Mistřín pod záštitou:
Ministerstva pro místní rozvoj,
Stanislava Juránka, senátora PČR a 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje,
Františka Měchury, starosty obce Svatobořice-Mistřín
a Zdeňka Pšenici, předsedy Folklorního sdružení České republiky

Festival se konal ve sportovně-kulturním areálu Jednoty Orel a v kostele Navštívení Panny Marie.

PROGRAMOVÝ SBORNÍK MFF MISTŘÍN 2013

-----------------

IX. Mezinárodní folklorní festival Mistřín 2009

23. - 26. července 2009 

Festivalu se zúčastnili:

 1. Místní národopisné soubory: dětské soubory Podkověnka a Krušpánek, Mladá cimbálová muzika, Slovácký soubor Lúčka, Slovácký krúžek, Varmužova cimbálová muzika, Mužský pěvecký sbor, dechová hudba Mistříňanka a chrámový sbor Amatores Musicae Antique.

 1. Regionální soubory: dětské soubory Dúbravěnka a Kyjovánek s cimbálovými muzikami, Cimbálová muzika z Milotic, Marýnka Vracov, Omladina Vacenovice, Dúbrava Dubňany, Salajka Dambořice, Tetky z Kyjova, Dolina Ratíškovice, Tetičky z Ježova, mažoretky ze Šardic s mladou dechovou hudbou.

 1. Soubory z ČR: BROLN Brno, cimbálová muzika Danaj Strážnice, Bartošův soubor Zlín, Pentla Boršice, Ovčáci Hovězí a děti z Buchlovic.

 1. Zahraniční soubory: ze Slovenska, Rumunska, Kolumbie, Bulharska, Tchaiwanu a Rakouska.

Pořadatelem festivalu Obecní kulturní dům Svatobořice-Mistřín pod záštitou:

poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Cyrila Svoboday, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, starosty obce Svatobořice-Mistřín Františka Měchury a generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka.

Festival se konal ve sportovně-kulturním areálu Jednoty Orel a v kostele Navštívení Panny Marie.

PROGRAMOVÝ SBORNÍK MFF MISTŘÍN 2009

 

-----------------

 

VIII. Mezinárodní folklorní festival Mistřín 2005

8. - 10. července 2005 

Festivalu se zúčastnili:

 1. Místní národopisné soubory: dětský soubor Podkověnka, soubor Krušpánek, Slovácký krúžek, Slovácký soubor Lúčka, Varmužova cimbálová muzika, Mužský pěvecký sbor a chrámový sbor Amatores Musicae Antique.

 1. Regionální soubory: Marýnka Vracov, Břeclavan Břeclav, Zavádka Čejkovice, Radošov Veselí nad Moravou, Cifra Uherské Hradiště, Kovářovan Kovářov, Klas Kralice na Hané, Spinek Vnorovy, Kyjovánek Kyjov, Ždáničánek Ždánice, Děcka z Kunovic, Děcka z Buchlovic, Veličánek Velká nad Veličkou, Dúbravěnka Dubňany, Cimbálová muzika Burčáci; tanečníci z Kyjovska, Strážnicka, Uherskohradišťska, Podluží a Horňácka a hudecké rodiny Gajdovi ze Strážnice, Kůrečkovi ze Staré Břeclavi a Gabrhelovi ze Starého Hrozenkova.

 1. Zahraniční hosté: z Mexika, Ruska, Slovenska a Itálie.

 Pořadateli festivalu:

Obec Svatobořice-Mistřín ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR, Mikroregionem Nový Dvůr a Jihomoravským krajem a s podporou CBC Phare.

Záštitu převzal ministr životního prostředí Libor Ambrozek a hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.


Festival se konal v obecním areálu U Dvora a v kostele Navštívení Panny Marie.

 

-----------------

 

VII. Mezinárodní folklorní festival Mistřín 2002

12. - 14. července 2002 

Festivalu se zúčastnili:

 1. Místní národopisné soubory: Slovácký krúžek, Slovácký soubor Lúčka, dětský soubor Podkověnka, soubor Krušpánek, dechová hudba Mistříňanka, Varmužova cimbálová muzika, Mužský pěvecký sbor a Mladá cimbálová muzika J. Hajného.

 1. Regionální soubory: dětský soubor ze Skoronic, Kyjovánek II Kyjov, dětská cimbálová muzika Maradi z Hodonína, soubor Břeclavan Břeclva, sólisté BROLN Brno, soubor Kalina Babice s cimbálovou muzikou St. Gabriela, cimbálová muzika Petra Šrahulka z Milotic, Slovácká muzika z Milotic, dechová hudba Sobuláci; country skupiny Radost a Larioband z Hodonína a Nona Rohatec.

 1. Zahraniční hosté: ze Slovenska, Lotyšska, Jugoslávie a Turecka.

Pořadateli festivalu:

Obec Svatobořice-Mistřín, Folklorní sdružení ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihomoravský krajský úřad a Obecní kulturní dům Svatobořice-Mistřín.

Záštitu převzal poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Libor Ambrozek.

 

-----------------

 

VI. Mezinárodní folklorní festival Mistřín 2001

13. - 15. července 2001 

Festivalu se zúčastnili:

 1. Místní národopisné soubory: Spolek přátel dobrého vína, Slovácký soubor Lúčka, Slovácký krúžek, Varmužova cimbálová muzika, Mužský pěvecký sbor, Podkověnka, dechová hudba Mistříňanka, Staří bardi, Mažoretky TJ Sokol.

 1. Regionální soubory: Čtyřlístek z Nového Strašecí, soubor Ševčík z Ostravy, Český soubor písní a tanců z Prahy, Taneční divadlo BUFO z Prahy, Slovácký soubor Kyjov, Národopisný soubor Danaj ze Strážnice, Velička z Velké nad Veličkou, Slovácký podlužácký krúžek z Tvrdonic, Pentla z Boršic u Buchlovic, Lučina z Brna, Omladina z Vacenovic, Ženský národopisný soubor Drmolice z Dubňan, dětský soubor Dúbravěnka z Dubňan, Dúbrava z Dubňan, Jitřenka z Velkých Pavlovic, dechová hudba Sobuláci; kapela Fleret z Vizovic, Dance Ranch z Hodonína, kapela Modrá pečeť z Dolních Bojanovic, country skupina Mecháči ze Strážnice, skupina Nona z Rohatce, Sinai z Hodonína, country skupina Radost z Hodonína.

 1. Zahraniční hosté: z Ruska, Belgie, Řecka a Slovenska.

 Pořadateli festivalu:

Obecní zastupitelstvo Svatobořice-Mistřín, Obecní kulturní dům Svatobořice-Mistřín, Folklorní sdružení ČR a Slovácký soubor Lúčka.

Záštitu převzal poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr. Cyril Svoboda.

 

-----------------

 

V. Mezinárodní folklorní festival Mistřín 2000

13. - 16. července 2000 

Festivalu se zúčastnili:

 1. Místní národopisné soubory: Spolek přátel dobrého vína, Slovácký soubor Lúčka, Slovácký krúžek, Varmužova cimbálová muzika, Mužský pěvecký sbor, Podkověnka, dechová hudba Mistříňanka, Staří bardi, Mažoretky TJ Sokol.

 1. Regionální soubory: Čtyřlístek z Nového Strašecí, soubor Ševčík z Ostravy, Český soubor písní a tanců z Prahy, Taneční divadlo BUFO z Prahy, Slovácký soubor Kyjov, Národopisný soubor Danaj ze Strážnice, Velička z Velké nad Veličkou, Slovácký podlužácký krúžek z Tvrdonic, Pentla z Boršic u Buchlovic, Lučina z Brna, Omladina z Vacenovic, Ženský národopisný soubor Drmolice z Dubňan, dětský soubor Dúbravěnka z Dubňan, Dúbrava z Dubňan, Jitřenka z Velkých Pavlovic, dechová hudba Sobuláci; kapela Fleret z Vizovic, Dance Ranch z Hodonína, kapela Modrá pečeť z Dolních Bojanovic, country skupina Mecháči ze Strážnice, skupina Nona z Rohatce, Sinai z Hodonína, country skupina Radost z Hodonína.

 1. Zahraniční hosté: z Ruska, Belgie, Řecka, Slovenska.

Pořadateli festivalu:

Obecní kulturní dům Svatobořice-Mistřín, Obecní zastupitelstvo Svatobořice-Mistřín, Folklorní sdružení ČR, Spolek přátel dobrého vína, Slovácký soubor Lúčka a Jednota Orel.

Záštitu převzal senátor Parlamentu ČR Ing. Josef Kaňa.

 

-----------------

 

IV. Mezinárodní folklorní festival Mistřín 1999 a Oslavy 650 let Svatobořic

15. - 18. července 1999 

Festivalu se zúčastnili:

 1. Místní národopisné soubory: Lúčka, Slovácký krúžek, Podkověnka, Lučinka, Mužský pěvecký sbor, Varmužova cimbálová muzika, chrámový sbor Amatores Musicae Antique, Spolek přátel dobrého vína, dechová hudba Mistříňanka, Jednota OREL Svatobořice-Mistřín, Tělocvičná Jednota Sokol Svatobořice, Mažoretky TJ Sokol a Školní dramaturgický kroužek.

 1. Regionální soubory: soubor Lipina z Vracova, dětský soubor Lipinka z Vracova, Dúbrava z Dubňan, Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna a Horňácká cimbálová muzika.

 1. Zahraniční hosté: z Rakouska, Litvy, Turecka, Polska a Slovenska.

Pořadateli festivalu:

Obecní kulturní dům Svatobořice-Mistřín, Obecní zastupitelstvo Svatobořice-Mistřín, místní folklorní soubory, Folklorní sdružení ČR, Jednota Orel Svatobořice-Mistřín a reklamní agentura Kentaura Svitavy.

Záštitu převzal ministr zemědělství ČR Ing. Jan Fencl. 

Festival se konal v areálu Jednoty OREL Svatobořice-Mistřín, na návsi před obecním úřadem, na hřišti TJ Spartak a na obecním kulturním domě.

 

-----------------

 

III. Mezinárodní folklorní festival Mistřín 1998

16. - 19. července 1998 

Festivalu se zúčastnili:

 1. Místní národopisné soubory: Slovácký soubor Mistřín, Lúčka, Slovácký krúžek, Podkověnka, Lučinka, Mužský a Ženský sbor, cimbálová muzika Josefa Varmuži, Mistřínská cimbálová muzika, chrámový sbor Amatores Musicae Antique a dechové hudby Mistříňanka.

 1. Regionální soubory: Valašské soubory Jaloveček, Fortáši a Ovčák z Hovězí, Olešnica z Doloplaz, Žerotín ze Strážnice, Púčik z Brna, Lipinka z Vracova, dívčí dechová hudba Viktorky z Prahy, dechová hudba Stříbrňanka, dechová hudba Miločanka, country hudba Dance Ranch z Hodonína a cimbálová muzika P. Ostřížkové z Hovoran.

 1. Zahraniční hosté: z Jugoslávie, Ruska, Rumunska a Slovenska.

Pořadateli festivalu:

Obecní kulturní dům Svatobořice-Mistřín, Obecní zastupitelstvo Svatobořice-Mistřín, Slovácké soubory Mistřín a Lúčka, Jednota OREL Svatobořice-Mistřín a další místní kolektivy a sponzoři.

Záštitu převzal senátor Parlamentu ČR Jan Benda. 

Festival se konal v prostředí sportovně-kulturního areálu Jednoty OREL Svatobořice-Mistřín, v ulicích obce nebo místním kostele.

 

-----------------

 

II. Mezinárodní folklorní festival Mistřín 1997

Katastrofální povodně v létě 1997 znemožnily uskutečnit II. Mezinárodní folklorní festival Mistřín 1997.

 

-----------------

 

I. Mezinárodní folklorní festival Mistřín 1996

25. - 28. července 1996

Festivalu se zúčastnili:

 1. Místní národopisné soubory: Slovácký soubor Mistřín, Lúčka, Slovácký krúžek, Podkověnka, Lučinka, Mužský sbor, cimbálová muzika Josefa Varmuži a Ladislava Pavluše a dechové hudby Mistříňanka a Miločanka.

 1. Regionální soubory: Valašské soubory z Hovězí (Fortáši a Ovčák), Vracova, Ratíškovic, Rohatce a Velkého Týnce.

 1. Zahraniční hosté: z Itálie, Španělska, Jugoslávie, Německa a Slovenska.

Pořadateli festivalu:

Slovácký soubor Mistřín, Obecní kulturní dům Svatobořice-Mistřín, Jednota OREL Svatobořice-Mistřín a další místní kolektivy a sponzoři.

Pod záštitou Obecní rady Svatobořice-Mistřín.

Festival se konal v prostředí nového sportovního areálu místní Jednoty OREL Svatobořice-Mistřín.

© 2022  FF MISTŘÍN 2017 | Folklórní festival MISTŘÍN 2017  All rights reserved.
globbers joomla templates
Powered by GazdaSystems